Thông tin ứng viên


Hoàng Quỳnh Giao

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Nguyễn Phúc Lai - Ô Chợ Dừa - Hà Nội - Sinh ngày: 04/11/1993
 Lượt xem: 135  Cập nhật ngày: 06/05/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Chăm sóc khách hàng biết TIếng Nhật

Chứng chỉ

2 năm

Hành chính văn phòng

Công ty Cổ phần QUốc Tế ICC
( 06/05/2020 - 06/05/2020 )

Nhân viên

Nhân viên

Quận Ba Đình - Quận Ba Đình

Marketing, tư vấn

Từ 7.000.000 - đến 9.000.000

có bằng cấp chứng chỉ N3

Gợi ý ứng viên tương tự