Thông tin ứng viên


Lê Thị Hằng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 16/11/1984
 Lượt xem: 89  Cập nhật ngày: 13/09/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kế hoạch dự án, quản lý hợp đồng; mua bán hàng hóa trong nước

Đại học

Trên 5 năm
Nhân viên

Quận Thanh Xuân - Quận Thanh Xuân

Báo chí , biên tập

Từ 15.000.000 - đến 20.000.000

- Kỹ năng lập kế hoạch và phân cấp công việc theo thứ tự ưu tiên.
- Có kiến thức về tổ chức, triển khai và quản lý dự án.
- Có khả năng thuyết phục và thương lượng để ký kết hợp đồng.
- Tiếp cận vấn đề nhanh và xử lý tình huống linh hoạt, nhạy bén.
- Có ưu thế với việc phân tích, thống kê.
- Kỹ Năng tìm kiếm thông tin: Tốt
- Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập
- Tổ chức và Quản lý thời gian làm việc

Gợi ý ứng viên tương tự