Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Thu Thương

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 24/08/2000
 Lượt xem: 239  Cập nhật ngày: 10/05/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


PR & Content Marketing

Đại học

2 năm

Marketing, tư vấn
Phụ trách nội dung & hình anh Fanpage, Website, Email,…
Tổ chức sự kiện
Hỗ trợ kịch bản Hội thảo, sự kiện
Viết bài PR

FPT Education
( 01/06/2020 - 01/04/2022 )

Nhân viên

Nhân viên

Quận Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy

Quảng cáo, khuyến mãi

Từ 8.000.000 - đến 9.000.000

PR & Content Marketing

Gợi ý ứng viên tương tự