Tin tuyển gấp

Tuyển công nhân lên xuống hàng kho

vip Tuyển công nhân lên xuống hàng kho

Thông tin nhà tuyển dụng

 Quận Long Biên

 Thỏa thuận

Tuyển nhân viên phát hàng

vip Tuyển nhân viên phát hàng

Thông tin nhà tuyển dụng

 Quận Long Biên

 Thỏa thuận

Tuyển nhân viên cơ điện, cơ khí

vip Tuyển nhân viên cơ điện, cơ khí

Thông tin nhà tuyển dụng

 Quận Long Biên

 Thỏa thuận

Tuyển Thợ Điện Điều Hòa Ô Tô

vip Tuyển Thợ Điện Điều Hòa Ô Tô

Thông tin nhà tuyển dụng

 Quận Tây Hồ

 12 - 15 triệu

Việc làm mới nhất

Tuyển công nhân lên xuống hàng kho

Tuyển công nhân lên xuống hàng kho

Thông tin nhà tuyển dụng

 Quận Long Biên

 Thỏa thuận

Tuyển nhân viên phát hàng

Tuyển nhân viên phát hàng

Thông tin nhà tuyển dụng

 Quận Long Biên

 Thỏa thuận

Tuyển nhân viên cơ điện, cơ khí

Tuyển nhân viên cơ điện, cơ khí

Thông tin nhà tuyển dụng

 Quận Long Biên

 Thỏa thuận

Tuyển Thợ Điện Điều Hòa Ô Tô

Tuyển Thợ Điện Điều Hòa Ô Tô

Thông tin nhà tuyển dụng

 Quận Tây Hồ

 12 - 15 triệu


Việc làm theo ngành nghề