Ngoại ngữ, biên phiên dịch

Việc làm Phiên dịch/ Ngoại ngữ - Hàng nghìn thông tin việc làm Phiên dịch/ Ngoại ngữ của các nhà ... Phiên - Biên Dịch Tiếng Hàn Quốc (lương 12 - 15 Triệu).

tuyển giảng viên tiếng Hàn

 Huyện Thanh Trì - Hà Nội

  31/05/2019

  15 - 25 triệu đồng