Việc làm tại Huyện Mê Linh - Hà Nội

Công nhân lắp ráp linh kiện

 Huyện Mê Linh - Hà Nội

  18/12/2018

Mức lương: 8 - 10 triệu

Nhân Viên Kỹ Thuật Chế Tạo

 Huyện Mê Linh - Hà Nội

  18/10/2018

Mức lương: Từ 5 đến 7 triệu

Nhân viên cơ điện tử

 Huyện Mê Linh - Hà Nội

  18/10/2018

Mức lương: Từ 5 đến 7 triệu

Nhân Viên Kỹ Thuật Chế Tạo

 Huyện Mê Linh - Hà Nội

  18/10/2018

Mức lương: 5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ

Nhân viên kỹ thuật sơn mạ

 Huyện Mê Linh - Hà Nội

  18/10/2018

Mức lương: Thỏa thuận

Nhân Viên Kỹ Thuật Chế Tạo

 Huyện Mê Linh - Hà Nội

  18/10/2018

Mức lương: 7 triệu

50 Công nhân sản xuất

 Huyện Mê Linh - Hà Nội

  18/10/2018

Mức lương: Thỏa thuận

Tổ Trưởng Dây Chuyền Mạ

 Huyện Mê Linh - Hà Nội

  18/10/2018

Mức lương: Thỏa thuận

Kỹ Sư Thiết Kế Khuôn, Gá, JIG

 Huyện Mê Linh - Hà Nội

  18/10/2018

Mức lương: 7 triệu

Nhân viên kĩ thuật điện

 Huyện Mê Linh - Hà Nội

  18/10/2018

Mức lương: Thỏa thuận