Việc làm tại Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Tuyển giáo viên tiểu học

 Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

  17/12/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển giáo viên mầm non

 Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

  17/12/2020

Mức lương: 7 - 10 triệu

Tuyển nhân viên xếp dỡ

 Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

  23/10/2020

Mức lương: 6 - 8 triệu

Tuyển nhân viên truyền thông nội bộ

 Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

  23/10/2020

Mức lương: 10 - 15 triệu

Tuyển nhân viên đào tạo

 Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

  23/10/2020

Mức lương: 10 - 15 triệu

Tuyển nhân viên helpdesk

 Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

  23/10/2020

Mức lương: 15 - 20 triệu

Tuyển nhân viên ERP

 Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

  23/10/2020

Mức lương: 20 - 30 triệu

Tuyển thợ sửa chữa ô tô

 Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

  07/08/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên hành chính

 Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

  25/07/2020

Mức lương: 8 - 10 triệu

Tuyển kế toán tổng hợp

 Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

  25/07/2020

Mức lương: 20 - 30 triệu