Thông tin ứng viên


Nguyễn Đức Bằng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 10/12/1998
 Lượt xem: 681  Cập nhật ngày: 26/02/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Trình dược viên! Quản lý kho

Cao đẳng

1 năm

Quản lý điều hành
Quan lý xuất nhập và xắp xếp kho và nhân viên

Công ty tnhh xuất nhâp khâu và thuơng mại MK
( 02/02/2021 - 23/02/2023 )

Nhân viên

Chọn cấp bậc mong muốn

Huyện Gia Lâm - Huyện Gia Lâm

Y tế - Dược phẩm

Từ 6.000.000 - đến 12.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự