Việc làm tại Huyện Đan Phượng - Hà Nội

Kế toán kho

 Huyện Đan Phượng - Hà Nội

  09/03/2023

Mức lương: Từ 5 đến 7 triệu

Tuyển dụng giám đốc bán hàng

 Huyện Đan Phượng - Hà Nội

  28/02/2023

Mức lương: 30 - 50 triệu

Nhân viên Marketing

 Huyện Đan Phượng - Hà Nội

  05/10/2022

Mức lương: 10-15 triệu

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Huyện Đan Phượng - Hà Nội

  23/08/2022

Mức lương: 10-15 triệu

Tuyển kế toán trưởng

 Huyện Đan Phượng - Hà Nội

  01/09/2020

Mức lương: 15 - 20 triệu

Tuyển nhân viên giao nhận kho

 Huyện Đan Phượng - Hà Nội

  04/06/2020

Mức lương: 5 - 7 triệu